Izglītības programma "Veco iedzīvotāju mētelī"

Ģimenēm ar bērniem

Izglītības programma "Veco iedzīvotāju mētelī"

Programma ir pieejama tikai lietuviešu valodā.