Parko produkto ženklas

Parko produkto ženklas

Image

Projektą „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų puoselėjimas“  (projekto Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-065) Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija pradėjo įgyvendinti drauge su VšĮ Baltijos aplinkos forumas 2012 m. Viena iš projekto veiklų – Saugomos teritorijos produkto ženklo įdiegimas.

Saugomos teritorijos produkto ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingų produktų. Taip siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Šis produkto ženklas lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklas ir Labanoro regioninio parko produkto ženklas bus suteikiamas šiose saugomose teritorijose pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai bei vietos bendruomenei. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus paraiškų teikėjų atitikimą nustatytiems kriterijams. Sprendimus dėl ženklo suteikimo priima Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriaus patvirtinta komisija.

Paženklinti parko produkto ženklu produktai ir paslaugos bus populiarinami Aukštaitijos nacionalinio  parko lankytojų centre ir Labanoro regioninio parko lankytojų centre,  tinklalapiuose https://www.aparkai.lt/ , https://gamtoje.org/ ir https://saugoma.lt/lt/  bei socialiniuose tinkluose.

Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Labanoro regioniniame parke bei besiribojančiose seniūnijose gyvenantys ir veiklą vykdantys ūkininkai, verslininkai ir amatininkai kviečiami teikti paraiškas dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko produkto ženklo suteikimo.

Produkto ženklo nuostatai

Produkto ženklo suteikimo komisijos darbo reglamentas

Produkto ženklo naudojimo gairės

Paraiška dėl ženklo naudojimo

Paraiškas siųsti el. paštu [email protected]
Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu +370 386 47478, +370 628 46478 arba el. paštu  [email protected][email protected]