Reškutėnų šv. Izidoriaus bažnyčia

Šeimoms su vaikais

Reškutėnų šv. Izidoriaus bažnyčia

Reškutėnai buvo toli nuo miestelių, toli nuo bažnyčios – visos kaimyninės bažnyčios buvo toliau kaip 10 kilometrų. Kaltanėnų parapijos Reškutėnų kaimo gyventojai savo iniciatyva ir lėšomis pastatė medinę koplyčią. Mintis statyti bažnyčią kilo 1914 m. Praėjus dešimtmečiui, 1924 m. gyventojai kreipėsi į vyskupą, prašydami koplyčią pripažinti vieša, pašventinti ir leisti laikyti joje pamaldas. Statybos organizatoriai buvo Vincas Petkūnas (buvo ir pirmuoju zakristijonu, ir varpininku) ir Vincas Lapėnas. 1924 m. gegužės 18 d. koplyčią pašventino Palūšės klebonas Petras Prunskis. Bažnyčia – didesnė kaimiško stiliaus koplyčia – liaudies architektūros formų, primena tradicinį gyvenamąjį namą, su trisiene apside, žema šonine zakristija, prieangiu ir bokšteliu. Altorius tik vienas – didysis, kurio centre kabo Aušros Vartų švč. Dievo Motinos kopija. Šventoriuje stovi medinė varpinė.