Ekskursija po Palūšę su gide Rita

Šeimoms su vaikais

Ekskursija po Palūšę su gide Rita

Prieš 50 metų Palūšės bažnyčios papėdėje pastatytas paminklas pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ kūrėjui Mikui Petrauskui tebestovi iki šiolei. Paminkle esantis kompozitoriaus bareljefas byloja apie šios asmenybės tvirtą būdą ir neeilinius muzikinius gebėjimus.

Susipažinę su kompozitoriaus biografija, kylame aukštyn link Palūšės bažnyčios ir varpinės – kaimiškojo baroko šedevro. Stovint prie šventovės vartų ir grožintis nuostabia Lūšių ežero panorama, taip ir norisi pasakoti apie savitą istoriją turintį kaimelį.

Įžengę į šventorių, pradedame pasakojimą apie šį architektūros šedevrą, pastatytą 1750 m. ir pavaizduotą ant vieno lito banknoto.

Išėję iš bažnyčios, pagrindine kaimelio gatve žygiuojame link senosios Palūšės valtinės – vandens žygių pirmtakės Lietuvoje, menančios spalvingus ir įdomius praeities laikus.

Išėję iš valtinės, keliaujame Lūšių ežero pakrantėmis, nusėtomis aukštaitiškomis pirtelėmis, kuriose sakoma, laumės gyvena...

Taip nejučiomis ir prabėgs pažinties valanda su mažu, prie nuostabaus ežero įsikūrusiu kaimeliu.

Ekskursijos organizuojamos šeštadieniais nuo 12 val.  Ekskursijas veda I kategorijos gidė Rita Ramanauskienė, kurios teikiamos gido paslaugos yra pažymėtos Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklu!

Ekskursijos vedamos lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

Trukmė: 1 valanda

Kaina:

  • grupei iki 10-ties žmonių – 1 valanda – 20 Eur;
  • grupei virš 10 žmonių – 1 valanda – 2 Eur asmeniui.

Susitikimo vieta: prie Miko Petrausko paminklo Palūšėje, Ignalinos r.