Labanoro bažnyčia ir varpinė

Šeimoms su vaikais

Labanoro bažnyčia ir varpinė

Beveik prieš 500 metų Vilniaus vyskupijos bažnyčių sąrašuose 1522 metais įrašyta Labanoro švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia. 1675 m. vyskupo vizitacijos protokole minima jau sena, begriūvanti Labanoro bažnyčia, kurioje kabo stebuklingu laikomas Marijos Sopulingosios paveikslas. 1798 m. pirmoji Labanoro bažnyčia sudegė. 1818–1820 m. ji buvo atstatyta parapijiečių lėšomis. Spėjama, kad varpinė irgi pastatyta XIX amžiuje.
2009 m. vasarą bažnyčia restauruota – nudažytas bažnyčios fasadas, restauruotos medinės jo detalės. Senas bažnyčios stogas pakeistas į autentišką gontų stogo dangą. Bokšteliai atstatyti ir uždengti varine skarda, sutvarkyti bažnyčios pamatai.
2009 m. gruodžio 21 d. naktį iškart po vidurnakčio bažnyčia visiškai sudegė, liko tik varpinė. Atstatyta 2011m. rugsėjo 10 d. 

Labanoro švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios gaisro metu išlikusioje varpinėje 2013 m. įrengtas parapijos muziejus. Daugelis eksponatų primena ne tik ugnies sunaikintą bažnyčią, bet ir skleidžia dvasingumą. Po gaisro, rankomis pelenus sijoję žmonės ir radę juose net mažytę dalelę, nešė ją klebonui. Dauguma tokių radinių atsidūrė šiame muziejuje. Šiuo metu jame eksponuojami sakraliniai indai, žvakidės, varpeliai, įrankiai, 200 metų senumo vinis, stiklo ir molio šukės, šventųjų paveikslų detalės, o taip pat  kunigų liturginiai drabužiai.