Palūšės šv. Juozapo parapinė bažnyčia

Šeimoms su vaikais

Palūšės šv. Juozapo parapinė bažnyčia

 Palūšės bažnyčia, pastatyta 1750 m., kartu su varpine, koplytėle bei medine tvora, juosiančia šventorių, sudaro vieną gražiausių ir seniausių medinės architektūros ansamblių Lietuvoje. Pastatyti bažnyčią iš tėvų paveldėtoje žemėje sumanė kunigas Juozapas Baziliauskas. Aštuonkampė varpinė, primenanti lietuvių senovinių medinių pilių sargybos bokštą, yra vienintelė tokia Lietuvoje.