Rudesos šv. Jono Krikštytojo koplyčia ir varpinė

Šeimoms su vaikais

Rudesos šv. Jono Krikštytojo koplyčia ir varpinė

Medinė, tašytų rąstų, sutvirtinta statramsčiais, lentomis apkalta koplyčia pastatyta XVIII a. II pusėje Inturkės klebono lėšomis. Koplyčia smarkiai nukentėjo 1812 m. karo metu. 1820 m. suremontuota, įrengti nauji altoriai. Rudesos koplyčia ilgoką laiką buvo apleista, tarybų valdžia neleido jos remontuoti. Inturkės klebono rūpesčiu vis tiek buvo suremontuota. 1989 m grąžinta tikintiesiems. Varpinė kvadrato formos, į viršų siaurėjanti, liaudies architektūros stilistikos, pastatyta XIX a. I pusėje. Šiuo metu nebenaudojama.