Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia

Šeimoms su vaikais

Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia

  Stirniuose jau 1726 m. buvo dvi koplyčios: viena iš jų - jėzuitų Šv. Jono koplyčia. Perstatoma Stirnių koplyčia išliko iki XX a. 1922 m. įkūrus parapiją, pamaldos laikytos koplyčioje. 1931 m. kitoje vietoje pastatyta laikina medinė bažnyčia. 1937–1940 m. pastatyta dabartinė akmenų mūro bažnyčia. Klebonas, ką tik baigus statyti akmeninę bažnyčią, 1941 m. birželio 29 d. besitraukiančių raudonarmiečių kankintas ir nušautas ant Stirnių ežero kranto.